נצל מגוון רחב של צבעים להפקת תמונות מושלמות פעם אחר פעם

השג את תוצאות ההדפסה הטובות ביותר עם מדפסות הפורמט הרחב החדשות של אפסון. נצל את מגוון הצבעים
.Epson UltraChromeTM HDR הרחב ביותר של סדרת הדיו על בסיס פיגמנטים החדישה

EPSON STYLUS PRO P9000

₪0.00Price