top of page
שניי רשיונות לשני מחשבים לתוכנה להדפסת מגנטים באירועים
(המחיר לשני הרישיונות לעסק אחד ולא לשני עסקים שונים)
לקוח שרכש רישיון אחד לא יהיה ראשי לשלם את ההפרש לאחר הרכישה

(שני רישיונות לשני מחשבים שונים(לעסק אחד בלבד

₪1,050.00 Regular Price
₪1,000.00Sale Price
  • שניי רשיונות לשני מחשבים לתוכנה להדפסת מגנטים באירועים (המחיר לשני הרישיונות לעסק אחד ולא לשני עסקים שונים)
bottom of page