top of page
ניתן להגיע לחנות וליראות בתצוגה ולקבל הדרכה
על מה אפשר להדפיס 
וגם לקבל חומריי גלם של מדבקות
או ניירות כרומו במשקל הנכון
(ניתן להוסיף 180 שח להובלה והתקנה והדרכה אצלכם בבית(אזור המרכז בלבד

מדפסת Xerox Phaser 6605DN זירוקס XEROX

₪3,900.00מחיר
  • Xeroxיצרן WorkCenter 6605Nדגם לייזר צבעטכנולוגיה עד 35 דפים בדקהמהירות הדפסה בשחור עד 35 דפים בדקהמהירות הדפסה בצבע מפרט טכני 512MBזיכרון 600x600 dpiרזולוציה 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0קישוריות 533Mhzמעבד +כרטיס רשת PCL® 5, PCL® 6, PDF הדמיית, True Adobe® PostScript® 3™, XPSשפות מדפסת סטנדרטיות +מסך מגע מובנהדופלקס (דו צדדי) מגש + מגירת ניירמספר מגשי הזנה עד 700 גליונותסה"כ דפים הזנה עד 250 גליונותקיבול מגש יוצא 430 x 528 x 560 מ"ממידות 32.5 ק"גמשקל +כניסת USB בחזית המכשיר לשימוש ב-Disk on key לעד 50 גליונותמזין ניירות אוטומטי פקס לעד 200 מספריםחיוג מהיר +שיגור מושהה של פקסים סריקה סריקת TWAIN/WIA דרך USB או רשתסוג סריקה +סריקה דו-צדדית מהפידר +סריקה למייל העתקה עד 600x600 dpiרזולוציית העתקה בצבע עד 600x600 dpiרזולוציית העתקה בשחור עד 99 העתקיםריבוי העתקים 25-400%הקטנה / הגדלה
bottom of page