ביג

מכשיר ביג ליצירת קו קיפול נייר תמונות או אלבומים דיגיטלים 0546664208 נמכר