70

מדפסת D70 במצב חדש או עם ריבון נתלי 0506332779